Jak przygotować się do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków?

Pierwszym krokiem jest zweryfikowanie warunków miejsca, gdzie ma znaleźć się system. Dlatego przygotowując się do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, zaplanuj lokalizację zbiornika oraz elementów rozsączenia cieczy. Obowiązujące przepisy i wymogi prawne mówią, że urządzenie nie może być montowane w miejscach, gdzie zbierają się wody opadowe lub roztopowe. Optymalne umiejscowienie systemu musi gwarantować grawitacyjny (naturalny) dopływ zużytej substancji z budynku, odpływ na nowo czystej wody, a także swobodny dostęp do włazu w celu kontroli oraz opróżnienia zbiornika z nadmiaru osadu.

 

Wybierz odpowiedni model przydomowej oczyszczalni ścieków

Jeśli upewniłeś się, że wybrana lokalizacja spełnia powyższe wymagania, możesz wybrać typ systemu. W warunkach przydomowych najlepiej sprawdzą się biologiczne oczyszczalnie ścieków, ponieważ są stosunkowo łatwe w utrzymaniu i mają niskie koszty eksploatacyjne. Ich działanie polega na wykorzystywaniu procesów biologicznych do rozkładu substancji organicznych w zużytej wodzie, co jest korzystne z perspektywy ochrony środowiska, jakości wód gruntowych i zasobów naturalnych.


Częstotliwość opróżniania zbiornika uzależniona jest od:

■ sposobu i intensywności użytkowania,
■ modelu urządzenia.

W przypadku przydomowych, ekologicznych oczyszczalni ścieków proces ten odbywa się średnio co kilka lat. To o wiele rzadziej niż w wypadku tradycyjnych systemów wykorzystujących mechaniczne filtry. Co więcej, czystą wodę można ponownie wykorzystać, co może generować dodatkowe oszczędności. Warto też podkreślić, że w przeciwieństwie do wersji standardowych, modele ekologiczne mogą być instalowane na niewielkich powierzchniach i trudnych gruntach.


Projekt i plan montażu przydomowej oczyszczalni ścieków

Ostatnim krokiem jest wykonanie dokładnego planu instalacji. Określenie trasy rur kanalizacyjnych, połączeń i innych elementów oczyszczalni ścieków jest niezwykle ważne. Skorzystaj ze wsparcia specjalistów z PHU Monster, którzy pomogą Ci zainstalować przydomowy system biologiczny nawet w miejscach o trudnych warunkach wodno-glebowych.

0
Feed

Zostaw komentarz