Lokalizacja oczyszczalni na działce

WAŻNE!

Zbiornik oczyszczalni powinien być zamontowany jak najbliżej budynku, najlepiej w odległości nie większej niż 10 metrów.
System rozsączający powinien zaczynać się zaraz za zbiornikiem oczyszczalni.
Zbiornik i system rozsączający nie powinien być umieszczony pod podjazdem do garażu lub planowaną kostką brukową.

Podczas instalacji oczyszczalni należy zachować określone przepisami odległości:

Jeżeli na działce u Inwestora lub sąsiada znajduje się studnia z wodą pitną w mniejszej odległości od zbiornika oczyszczalni lub systemu rozsączającego niż w ramce powyżej, to należy sporządzić oświadczenie np. "woda ze studni jest wykorzystywana tylko do celów gospodarczych (np. podlewania trawnika), ponieważ posiadam przyłącze wodne z sieci wodociągowej, które wykorzystuję w celach spożywczych".

Jakość potwierdzona badaniami

Najwyższa jakość potwierdzona badaniami. Wszystkie produkty są certyfikowane. Każdy z naszych produktów spełnia restrykcyjne wymogi stawiane przez Unię Europejską.