Zgłoszenie projektu oczyszczalni do budowy

Nasi klienci otrzymują gotowy Projekt do zgłoszenia budowy oczyszczalni przydomowej - nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.


Przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości dobowej nie większej niż 5m³/24h nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.
Należy jedynie na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem instalacji zgłosić taki zamiar w wydziale budownictwa w starostwie powiatowym (właściwym dla lokalizacji inwestycji).

Do zgłoszenia będzie potrzebne:
- certyfikat oczyszczalni (do pobrania z Naszej strony - zakładka Certyfikaty)
- parametry techniczne oczyszczalni tj. wymiary, rodzaj systemu rozsączającego (do pobrania z Naszej strony - zakładka Oferta lub Cennik)
- na mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 nanieść schemat oczyszczalni wraz z opisami elementów (mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym wydział geodezji) lub przesłać mapkę do Nas z zaznaczonym miejscem wyjścia kanalizacji z budynku i preferowanym umiejscowieniem oczyszczalni na działce
- wypełnić formularz zgłoszenia oczyszczalni
- dołączyć akt własności działki

Jeżeli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia starostwo nie wniesie sprzeciwu uznajemy, że wniosek rozpatrzono pozytywnie. Można przystąpić do prac budowlanych.

Do zgłoszenia będzie potrzebne:

 

  • certyfikat oczyszczalni (do pobrania z Naszej strony - zakładka Certyfikaty)
  • parametry techniczne oczyszczalni tj. wymiary, rodzaj systemu rozsączającego (do pobrania z Naszej strony - zakładka Oferta lub Cennik)
  • na mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 nanieść schemat oczyszczalni wraz z opisami elementów (mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym wydział geodezji) lub przesłać mapkę do Nas z zaznaczonym miejscem wyjścia kanalizacji z budynku i preferowanym umiejscowieniem oczyszczalni na działce
  • wypełnić formularz zgłoszenia oczyszczalni
  • dołączyć akt własności działki

    Jeżeli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia starostwo nie wniesie sprzeciwu uznajemy, że wniosek rozpatrzono pozytywnie. Można przystąpić do prac budowlanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakość potwierdzona badaniami

Najwyższa jakość potwierdzona badaniami. Wszystkie produkty są certyfikowane. Każdy z naszych produktów spełnia restrykcyjne wymogi stawiane przez Unię Europejską.