System rozsączający Green Shower

Wykorzystaj całą bezwonną wodę z oczyszczalni biologicznej Bio Easy Flow lub SBR MAXI BIO do podlewania roślin w ogrodzie.

Zraszacze mogą być wykorzystywane zarówno w instalacjach napowierzchniowych, jak podpowierzchniowych, do rozsączania ścieków oczyszczonych lub wody.

System GREEN SHOWER został opracowany przez firmę HABA we współpracy z naukowcami uczelni technicznych, aby poprawić skuteczność usuwania biogenów ze ścieków, w porównaniu z oczyszczalniami z podziemnymi drenażami.

 

System GREEN SHOWER jest zgłoszony jako wynalazek w Urzędzie Patentowym.

Jest to rozwiązanie przeznaczone do bezzapachowych oczyszczalni HABA bez osadnika gnilnego, zapewniających wysoką skuteczność oczyszczania ścieków.

Budowa liniowego systemu nawadniania

System należy budować korzystając ze zraszaczy GREEN SHOWER przeznaczonych do budowy liniowych systemów nawadniania.

Długość systemu należy dostosować w zależności od ilości RLM oraz rodzaju gruntu:
- przy gruncie piaszczystym 2mb/1RLM
- przy gruncie gliniasto-piaszczystym 3-4mb/1RLM
- przy gruncie gliniastym 5-6mb/1RLM oraz dodatkowo należy wymienić grunt

W indywidualnych rozwiązaniach, jeśli zaistnieje taka potrzeba, istnieje możliwość zwiększenia średnicy otworów zraszaczy. Ważne jest, aby instalację prowadzić ze spadem w stronę oczyszczalni.

Zraszacze mogą zostać również wyposażone w przedłużki ułatwiające montaż przy budowie liniowego systemu nawadniania
W przypadku, kiedy nie ma możliwości poprowadzenia całej instalacji ze spadem w kierunku oczyszczalni, w najniższym punkcie instalacji należy wykonać otwór oraz małą studnię drenażową.

UWAGA!
Zraszacze należy ustawić w taki sposób, aby strumień cieczy nie wylewał się bezpośrednio na pnie drzew. Należy zabezpieczyć ostatni zraszacz, aby stabilnie utrzymywał się w swojej pozycji.

System Green Shower to innowacyjne rozwiązanie, które zostało zgłoszone jako wynalazek w Urzędzie Patentowym.

Poletka roślinne

Budowa poletka
roślinnego

Powierzchnię systemu należy dostosować w zależności od ilości RLM oraz rodzaju gruntu
- przy gruncie piaszczystym 2m2/1RLM
- przy gruncie gliniasto-piaszczystym 3-4m2/1RLM
- przy gruncie gliniastym 5-6m2/1RLM oraz dodatkowo należy wymienić grunt

Budowa wyspowego systemu nawadniania

Ilość zraszaczy należy dostosować do długości systemu. Poszczególne poletka mogą być umiejscowione na różnych wysokościach.


Budowa podłużnego poletka roślinnego większych rozmiarów


Ilość zraszaczy należy dostosować do długości systemu.

Przykładowy przekrój poletka roślinnego

Jakość potwierdzona badaniami

Najwyższa jakość potwierdzona badaniami. Wszystkie produkty są certyfikowane. Każdy z naszych produktów spełnia restrykcyjne wymogi stawiane przez Unię Europejską.