Oczyszczalnie biologiczne w technologii SBR Maxi Bio

Nowoczesna oczyszczalnia biologiczna w technologii SBR
dla bardzo wymagających użytkowników.

Dzięki zastosowaniu dwóch dmuchaw i złoża fluidalnego posiada niezwykłą wydajność.  Dużo prania i części goście to jej żywioł.

Pobierz katalog Oczyszczalnie bezzapachowe MAXI BIO

Pobierz

BUDOWA
Reaktory wykonane są z polietylenu.

  1. Skrzynka techniczna (2 dmuchawy + sterownik Multi Sio 31OO lub 4000
  2. Pompa do ścieków oczyszczonych
  3. Pływak poziomu awaryjnego
  4.  Przelew awaryjny
  5.  Rurowy dyfuzor napowietrzający
  6.  Drugi rurowy dyfuzor napowietrzający
  7. Pompa gejzerowa
  8.  Złoże fluidalne HABA

DODATKOWE OPCJE
- Pokrywy PREMIUM
- Sterowanie ze zda lnym monitor ingiem
- Dodatkowy tunel rozsączający w przypadku częstych wyłączeń prądu

I FAZA:  Ścieki trafiają do reaktora. Proces sekwencyjnego natleniania zachodzi w obydwu zbiornikach, co zwiększa jakość oczyszczania.
II FAZA:  Pompa gejzerowa odprowadza osad z drugiego zbiornika z jednoczesnym natlenianiem pierwszego.
III FAZA:  Opadanie osadu na dno obydwu zbiorników.
III FAZA:  Odpompowanie oczyszczonych ścieków z drugie­go zbiornika.

Jakość potwierdzona badaniami

Najwyższa jakość potwierdzona badaniami. Wszystkie produkty są certyfikowane. Każdy z naszych produktów spełnia restrykcyjne wymogi stawiane przez Unię Europejską.