Wielkość działki, na jakiej można zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków

Rozmiary terenu nadające się do instalacji systemu usuwającego zanieczyszczenia w ściekach nie są regulowane przepisami. Obecne są jednak zalecenia dotyczące odległości, ułatwiające określenie wielkości działki, na jakiej można zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków. O czym musisz wiedzieć? Wszystkiego dowiesz się w tym wpisie. Zapraszamy do lektury!


Sprawdź odległości obiektów na działce od systemu

Instalację przydomowej oczyszczalni ścieków możesz wykonać w miejscach pozbawionych dostępu do sieci kanalizacyjnej. Przed rozpoczęciem prac musisz jedynie sprawdzić, czy ten typ instalacji wpisano w miejscowych plan zagospodarowania przestrzennego. Istotne jest również spełnienie wymagań dotyczących rodzaju podłoża i poziomu wód gruntowych. Upewnij się też, czy zostaną zachowane zalecane odległości urządzenia od najważniejszych obiektów na działce.


Odległość zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków od studni wody pitnej powinna wynosić minimum 15 m, a także 30 m od miejsca odprowadzenia oczyszczonej cieczy. Dotyczy to studni wodociągowej Twojej oraz obecnej na sąsiednich działkach. Ponadto system musi być oddalony przynajmniej na 2 m od granicy głównych ścieżek i dróg — w przypadku budynków mieszkalnych, odległość ta powinna wynosić 5 m, co obejmuje standardowe urządzenia o pojemności do 10 m³. Instalacja większego modelu może się wiązać z koniecznością zachowania nawet 30-metrowego dystansu.


Przydomowa oczyszczalnia ścieków i zalecane wielkości działek

Jeśli chcesz bezpiecznie zachować wymienione wyżej parametry, musisz posiadać odpowiednio dużą działkę. Na powierzchniach powyżej 0,1 ha nie ma żadnych problemów z instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków. Przy dogodnych warunkach możesz też zamontować system na terenie wynoszącym nawet 500 m². Na wyjątkowo małych przestrzeniach zalecamy montaż oczyszczalni biologicznych, stanowiących bardziej wszechstronne rozwiązanie. Skontaktuj się z nami telefonicznie i skorzystaj z pomocy specjalistów PHU Monter!

0
Feed

Zostaw komentarz